Prace na tym zabytkowym obiekcie obejmują: rozbiórkę istniejącej części budynku, wykonanie stóp żelbetowych pod konstrukcję wraz z podwaliną, wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji, wykonanie pokrycia dachu, wykonanie stropów, wykonanie konstrukcji, ekspozycji, schodów i podjazdów, wykonanie obudowy ścian, wstawienie stolarki okiennej i drzwi, wykonanie instalacji elektrycznej, ogrzewania oraz wentylacji, roboty wykończeniowe wewnętrzne, roboty wykończeniowe zewnętrzne, utwardzenia.