Informacje ogólne

Obiekty przemysłowe

Obiekty inżynieryjne

Obiekty użyteczności publicznej

Obiekty zabytkowe

Budynki mieszkalne

Usługi sprzętowe

Roboty ziemne

Transport

Termomodernizacje

Dysponujemy sprzętem i potencjałem kadrowym zdolnym do wykonywania robót ziemnych z uwzględnieniem trudnych warunków hydrologicznych, robót rozbiórkowych, utwardzeń i robót drogowych.

Posiadamy również możliwości transportu samochodem skrzyniowym lub wywrotkami na krotkich i długich odległościach.

Copyright © 2009 Grafit. Wszelkie prawa zastrzeżone.   Wykonanie: JAN.net